Blue Flower

Nei

Emotioneel evenwicht met NEI

“Weer!” Je kent het wel, dat je na een gebeurtenis

… weer boos bent geworden om bijna niks,

… dat je weer bent dichtgeklapt voor een groep,

… dat je toch weer naar een sigaret hebt gegrepen,

… dat je toch weer zit te snoepen,

… dat je weer van alles voor je uit hebt geschoven en tot niks bent gekomen,

… dat je nog steeds koffie nodig hebt om wakker te worden,

… dat je weer hoofdpijn hebt gekregen,

… of last van je rug,

… of het zuur, of………

 

Steeds nemen mensen zich voor dingen anders te doen, maar heel vaak lukt het ze niet om effectief te worden. Onze wil alleen blijkt vaak niet genoeg om onszelf te veranderen.

Vrijwel altijd zijn het niet goed verwerkte emoties die er voor zorgen dat we ( onbewust ) situaties creëren of in standhouden, die we ( bewust ) helemaal niet willen.

Onbewust ‘saboteren’ we zo onszelf.

 

Herken je dit?

Zou je van die onverwerkte emoties af willen?

Of zou je anderen van onverwerkte emoties af willen helpen?

Met Neuro-Emotionle Integratie kan het!

Voor je volgende stap naar emotioneel evenwicht met NEI.

 

Emotionele blokkades opruimen

Emoties… We hebben een vaag idee over wat ze zijn terwijl ze ons leven voor een belangrijk deel sturen.

Dat sturen kan in ons voordeel zijn, maar ook in ons nadeel.

Werken emoties eenmaal in ons nadeel, dan kunnen we daar een leven lang last van hebben.

Ons onderbewustzijn registreert namelijk, om onszelf te beschermen, alle gebeurtenissen en incidenten, met name de onverwerkte emoties.

 

Wat is NEI

Nei, Neuro Emotionele Intergratie, is een simpele methode om niet goed verwerkte emoties op te sporen en te integreren, dragelijk te maken.

Herbeleving van de pijnplek is daarbij absoluut niet aan de orde.

En uren lang, week na week erover praten ook niet; een trauma heb je vaak in enkele seconden opgelopen, dus het is al heel wat als je er een paar uur voor over moet hebben om ervan af te komen, vinden wij.

 

Nei blijkt snel goede resultaten op te leveren.

Ook in combinatie met methoden van regulaire artsen, tandartsen en vele andere therapeuten en hulpverleners. De afgelopen jaren zijn in Nederland al enkele honderden artsen, therapeuten en ook leken opgeleid in het toepassen van de therapie.

In 2002 hebben 190 cursisten de NEI Opleiding afgerond.

 

Mensen die NEI hebben ervaren, hebben meer inzicht in hun functioneren gekregen.

Het in hen gelukt doelen te stellen en te bereiken, en ze zijn zich van hun eigen verantwoordelijkheid in het leven bewust.

 

Je emotionele realiteit bepaald wie jij echt bent.

Iets is alleen zoals jij het interpreteert of ooit geïnterpreteerd hebt.

Die interpretatie bepaalt dus je realiteit.

Let wel op: Je emotionele realiteit.

En dat is de realiteit die je gedachten en gedragingen bepaalt.

 

Een metaforisch voorbeeld:

 

Stel dat je bang bent voor honden.

Honden zijn niet eng, jij vindt ze eng ( emotionele realiteit ).

Het kan zijn dat je in je jeugd een keer gebeten bent, en nu ben je nog steeds bang dat het weer gebeurt.

Je wilt niet bang weglopen, je wilt op zijn minst de keuze hebben om te kunnen blijven staan.

Maar door de emotionele blokkade sla je telkens weer op de vlucht.

Is het niet fysiek, dan toch zeker emotioneel, want je hebt in je psycho energetisch geheugen ooit opgeslagen dat  honden eng zijn.

Je hebt geen keuze.

 

NEI kan je helpen je keuze terug te vinden.

Je gaat kijken naar je emotionele realiteit